Med rötter i Skortsjö

Skorsödh Byn Skortsjö finns omnämnd som Skorsödh redan år 1486. Namnet sägs ursprungligen syfta på Galasjöåns namn, som under 1700-talet och tidigare benämndes Skårsiö ån.
Skortsjö förr
Skortsjö 1890
Skortsjö idag
Skortsjö på nätet
Under medeltiden bestod byn av fyra hemman.
I skattläggningskartan år 1764 sägs att "Skårsiö by, nyttjas nu för tiden af 5 åboer, har tilförne varit skattlagd för 50 seland och 2 1/2 dels giärde mantal, men i senare tider blifvit förmedat till 51 seland, liggand 11 1/2 mil från närmaste Kiöpstad Hernösand og 9 1/2 mil från närmast belägne Bergs Bruk."

Den 1 april 1862 inrättas postanstalten Mo. Den namnändras 1 november 1892 till Moelfven, för att den 1 oktober 1922 ändras till Moliden.
Skårsiö by 1764
Mina anor Mina föräldrar är födda i Skortsjö i Mo församling i Ångermanland. Min farmor och min morfar är också födda i Skortsjö, medan min farfar och min mormor är födda i Haffsta resp. Västerhus, Själevad.
Vid 1700-talets början, 6 generationer före min generation, kommer ca
50 % från Själevad
11 % från Anundsjö
12 % från Sidensjö, Skorped och Arnäs
27 % från Ådalen (Gudmundrå, Bjärtrå, Graninge, ...).
Antavlor för mina far- och morföräldrar.
far- och morföräldrar Olof Strandberg Brita Olofsdotter Jonas Jakobsson Erika Byström Olof Strandberg Brita Olofsdotter Jonas Jakobsson Erika ByströmÄr du en släkting eller har du rötter i Skortsjö? Mina kusiner känner jag namnet på, även på de flesta sysslingarna. De flesta bryllingar är för mig okända. Via den här websajten har jag kommit i kontakt med många med gemensamma anor, de flesta avlägsna men några tämligen nära släktingar.
Om du hittar ett bekant namn eller en ana till dig i mina antavlor, eller om du eller dina förfäder har anknytning till Skortsjö. Hör då av dig via email.
Are you a relative? Some of my ancestors' brothers and sisters emigrated to USA or Canada. I've only been able to track down a few, although there should by now through children and grandchildren to these emigrants be quite a few relatives living in these countries. You are perhaps one of them. Therefore, if you find a familiar name on my site, please send me an email.
Mo kyrka "Sedan byarne Gottne, Östansjö, Hållen, Söderå, Flärke, Gala, Skortsjö, Västanbacke och Mo i västra delen af Själevads socken anhållit att på grund af lång kyrkoväg och trångt utrymme i moderkyrkan få uppbygga en ny kyrka i Mo by och efter dåvarande kyrkoherdens i Själevad A. Nenséns afgång utgöra ett särskildt pastorat, blef detta af Kgl. Maj:t 3 okt. 1822 beviljadt med villkor, att de enligt åtagen förbindelse skulle anskaffa prästbord åt den blifvande kyrkoherden."

Så bodde man förr De mesta av de byggnader och redskap som använts genom tiderna har varit tillverkade av trä. Ett i och för sig utmärkt material, men inte särskilt enkelt att bevara genom århundradena. Därför är det huvudsakligen stenbyggnader - i praktiken kyrkor - som finns bevarade. Vi kan därför endast med svårighet rekonstruera de husmiljöer som våra förfäder bodde i. Museer har samlat gamla byggnader och verktyg. Mycket finns vid Länsmuseet i Härnösand (Murberget), men lokalt finns det mest intressanta vid Gammelgården i Myckelgensjö, en del av Länsmuseet.
Gammelgården är speciellt intressant eftersom den ligger där den alltid har legat (frånsett att vissa byggnader har flyttats, bl.a. vid laga skiftet under 1860-talet). Inga byggnader har heller flyttats dit utifrån.
Gammelgårdens byggnader torde ge en bra bild av hur bönderna bodde och levde under 17- 1800-talen, kanske också tidigare.
... mer om Gammelgården


Linking to the homepage of this site is allowed and encouraged, but not deep linking to and framing or inlining any material published.
Copyright © 2000-2008