Med rötter i Skortsjö

Gammelgården i Myckelgensjö

Gårdskomplexet består av ett 30-tal byggnader: Båthus och tre lador vid Myckelgensjösjön, ytterligare två lador strax utanför gärdsgården och de övriga inom gärdsgården.

De flesta byggnaderna har stått där de nu står sedan laga skiftet 1866-1870 (som bl.a krävde viss omflyttning av byggnader). Endast smärre förflyttningar har skett sedan dess.

Det finns en byggnad för praktiskt taget varje funktion som behövs för ett självhushåll. Samtliga byggnader är knuttimrade och de flesta är täckta med näver och takved.

Gammelgårdens byggnader torde ge en bra bild av hur bönderna bodde och levde under 17- 1800-talen, kanske också tidigare. Ett besök ger därför en känsla av hur (de rikare av) ens anor hade det - materiellt - kanske också i Skortsjö!

Länsmuseet köpte gården med mark 1940 och den invigdes som museum 1944, efter att ha genomgått en renovering utförd av vapenfria värnpliktiga.

För en mer utförlig presentation av Gammelgården, se skorseni.us/gammelgarden/.Vid ett besök i Gammelgården tog jag ett antal fotografier, som jag i komprimerat skick visar här. Välj från listan ovan.Mangårdsbyggnad | Förmånsstuga | Färdstall,loftbod,härbre | Härbre,färdstall,loftbod | Härbre,modern lada,hölider | Härbre,vedlider | Färdstall,loftbod,härbre | Härbre,vedlider | Kornhässja,långloge | Tröskgolv | Kornhässjedelar | Vedlider,långloge | Badstu,smedja,kolhus,fårhus | Fähusdörr | Fäbås | Fångstredskap | Vagn,skrinda,plog | Snöplogar,harv | Spinnrock | Stolar | Vävstol | Näver och takspån | Köksspis | Skrivbyrå | Vinden | Slädfällar | Lador

Murberget

Tio bilder utan text från friluftsmuseet Murberget i Härnösand. Bilderna visar några av de typer av bondgårdar och andra byggnader som finns i samlingarna.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |

Linking to the homepage of this site is allowed and encouraged, but not deep linking to and framing or inlining any material published.
Copyright © 2000-2008